AKCELERUJEME  PRODEJE.
POSILUJEME  AKVIZICE  ZÁKAZNÍKŮ.
ZVYŠUJEME  VĚRNOST  ZNAČCE.
VYTVÁŘÍME  EMOCE. 
PŘINÁŠÍME  ZÁŽITKY.
"S GARANCÍ ÚSPĚCHU A SPOKOJENOSTI."
Již 20 let pracujeme v B2B2C segmentu a na míru každého klienta stavíme ROI prověřená, flexibilní a unikátní či dokonce nevídaná řešení.
Našim klientům posilujeme prodeje a zrychlujeme akvizice zákazníků          s navýšením jejich spokojenosti. 
Zvyšujeme podíl na trhu, povznášíme sílu obchodní značky a věrnost k ní.
Pracujeme zásadně exkluzivně - proto každému z našich klientů poskytujeme významnou konkurenční výhodu.

300%

Navýšení prodejů klienta   v předchozích kampaních

95%

Spokojenost zákazníků    se získanou pobídkou

+61%

Pořízení nákupu ovlivněné naší pobídkou

500%

Nárůst pozitivního vnímání značky zákazníkem

 
 

Výběr z našich klientů

Využijte naše prověřené akcelerátory prodeje
a akvizic zákazníků na těchto vertikálních trzích.

Možnosti doručení akcelerátora pro vaše prodeje a akvizice.

 
 

V našem B2B2C segmentu stavíme na míru každého klienta ROI prověřená, účinná a flexibilní řešení, která přinášejí:

 • Razantní penetraci trhu produktem, službou, obchodní značkou.

 • Zvýšení frekvence nákupů, navýšení prodejů a výnosů.

 • Zvýšení hodnoty objednávky.

 • Podpora impulsivních nákupů na obchodních místech.

 • Posílení povědomí o obchodní značce.

 • Budování komunity loajálních zákazníků.

 • Podpoření akvizic nových zákazníků.

 • Re-aktivace zákazníků dříve získaných, ale nyní neaktivních, nebo málo aktivních.

 • Podpora aktivace a využívání finančních produktů, platebních karet.

 • Podpora navyšování transakcí i zvyšování výdajů.

 • Rozšíření předplatitelů a odběratelů s navýšením délky či hodnoty objednávky.

 

Jaké jsou naše prověřené akcelerátory
prodeje a akvizic zákazníků?

 
 

Proces cesty zákazníka k zážitku.

 

Jste připraveni akcelerovat Váš byznys?
Promluvme si o tom!

PROJEKTY
OFFICE

TalentNo.One

BrandNo.One

​​ 

Aspretum a. s. 

Sokolovská 131/86 (Zirkon Centre)

CZ-186 00 Praha - Karlín

SPOJENÍ

+420 778 069 993

emoce@brandno.one

© 2021 by BrandNo.One